Online Kinderen & Jongeren

De ONLINE lessen zijn eerder opgenomen lessen welke je kunt volgen in je eigen tijd, fijn in je eigen omgeving. Elke les kan je op elk moment stopzetten om aantekeningen te maken. Heb je vragen dan kan je deze via de chatfunctie stellen, via de mail zal ik deze ontvangen en beantwoorden. De les kan je ongeveer 2,5 keer terugkijken, heb je meer tijd nodig laat het mij dan even weten, ik zal er dan voor zorgen dat het tijdslot iets ruimer wordt opgesteld.  

 

Elke les is een bouwsteen - die los van elke andere les - zijn waarde heeft en afzonderlijk al zeer effectief in je leven zal zijn of in dat van je cliënten. Elke les kost € 22.22 en dragen de energie van het element Aarde 2 - het element van o.a. Onderwijs - Voeden en Opvoeden. 

Online lessen Kinderen & Jongeren

Een goed fundament zorgt voor een stevig huis. Een kind legt in de eerste 18 jaar van het leven alle bouwstenen voor het fundament van zijn eigen leven. Het 2e element uit de persoonlijke reeks speelt hierin een grote rol omdat een kind hier het langst in 'woont' de eerste 18 jaar. In deze lessen leg ik hier veel over uit en met name hoe en waarom dat 2e element zich zou mogen ontwikkelen om een goede basis neer te leggen in het leven. Daarnaast neem ik je mee in elk element op die positie en ook hoe je het kind kan leren doorstromen naar het 1e element welke zich ontwikkelen gaat als het kind naar de (jong) volwassenheid door gaat stromen.

Ondertussen is er ook nog zoiets als een kleuter-kind-puberteit fase met de nodige dynamiek. Mijn kennis & kunde als reguliere Kindercoach deel ik uiteraard ook met jou.   

Basis les 1 
Uitleg over de drie elementposities met de focus op het kind. Je leert waarom de eerste 18 jaar van een kinderleven zo ongelooflijk belangrijk is, je krijgt een goed inzicht in de (holistische) ontwikkelingsfases waar een kind door heen gaat tijdens het opgroeien. Verder leer je in deze les het Water element. Aan de hand van thema's werken we dit element helemaal uit, denk dan aan de specifieke eigenschappen van het element zoals bijvoorbeeld bij het Waterelement dit o.a. angst -seksualiteit - depressie - overweldigende golven - spiegelingen zijn. Ik leer je in de les hoe je dat kan herkennen in de emoties en het gedrag, natuurlijk krijg je veel handreikingen hoe je de emoties en het gedrag kunt faciliteren om weer in balans te komen. 


Basis les 2 

De elementen Hout 3 & 4 - Vuur 9 - Aarde 2  & 5 & 8, Metaal 6 & 7 worden besproken vanuit de 2e positie in de elementenreeks. Je leert het element goed kennen en ook krijg je veel tips hoe het kind het element heel goed kan ontwikkelen. Het Waterelement is in de vorige les al besproken. Je krijgt volop inzichten in hoe het element zich kan laten zien zowel in en uit balans. Zeker weten dat jij anders naar je kind gaat kijken na het volgen van deze les. 


Basis les 3 

Deze les leert je over de invloed van ouders tijdens de opvoeding. Een andere kijk vanuit mildheid en mededogen naar het kind. In deze les leer je op zielsniveau te kijken naar het kind en de lessen en groei die het mag doormaken op aarde. Ook bespreken we de dynamiek tussen het 2e en 1e element als deze niet stromend is: Water versus Vuur- Vuur versus Metaal - Metaal versus Hout - Hout versus Aarde - Aarde versus Water. Je krijgt allerlei inzichten over de conflicterende energie maar je leert ook de holistische kant over deze cyclus die een totaal ander licht werpt op de elementen. Uiteraard krijg je in deze les ook tips hoe je de elementen verbindt met elkaar. 


Basis les 4 

In deze les leer je hoe je je kind begeleidt en faciliteert in de overgang van het 2e element naar het 1e element te gaan. Oftewel het vertrek uit het kinderelement naar het volwassen element. Je leert dit te bezien vanuit een stromende cyclus - conflicterende cyclus en de tegenwerkende cyclus. Volop tips en goede tools om met je kind aan de slag te gaan, praktisch en toepasbaar in elk (druk) gezinsleven. 


Basis les 5 

Hoe maak je je kind vaardig in emoties en gedrag? En ook, hoe ga je weer verbinden met elkaar als je uit verbinding bent? En als laatste, hoe komt je kind in de eigen kracht. In deze les word je uitgebreid mee genomen met wederom veel praktische tips en tools. 

 

Aan het einde van deze vijf lessen heb je een goed en helder beeld over de groei van het kind vanuit de Vijf Elementenleer - Nine  Star Ki. Je kunt nu - zeker als je de basislessen hebt gevolgd - een analyse maken voor een kind met een advies. 

Wil je nog verder gaan en een gezin adviseren? Volg dan de LIVE groepslessen Gezin in Verbinding.