Gezin in Verbinding door de Vijf Elementen

Het is prachtig om te zien hoe de Vijf Elementen een gezin kan verbinden. Ik leer je om vanuit de elementenreeks naar elkaar en kinderen te kijken. Welk gedrag zie je, welk conflict ontstaat er maar vooral hoe ga je ze verbinden en naast elkaar plaatsnemen i.p.v. tegenover elkaar laten staan. Deze dagen staat het eigen gezin centraal of je neemt - met toestemming - een gezin mee uit je praktijk waar je een advies voor gaat maken. 

1e dag

We beginnen bij de basis van het gezin-> de ouders. Hun relatie en de invloed van de elementen op elkaar worden besproken, alsook het gezin waar ze uit voortkomen. Een advies volgt hoe zij met elkaar kunnen verbinden om weer bij elkaar te komen en samen als een team eruit te komen. 

2e dag

De kinderen worden geanalyseerd, in welke fase zitten ze nu, hebben ze ouder/karmische elementen, zijn er conflicten tussen broers/zussen? Welke positie heeft het kind in het gezin of wil het graag hebben? 

3e dag

Het gezin komt op papier bij elkaar en ik leer je om de rode draad te vinden en het gezinsthema te benoemen. Je komt tenslotte niet voor niets bij elkaar, dit was al zo besloten voordat je afdaalde naar aarde. Wat komt iedereen leren of brengen in het gezin? En hoe gaan we ze verbinden? Je krijgt een reuze leuk plan mee dat elk gezin, al werken ze 80 uur in de week nog uit kan voeren, er is goed over het slagingspercentage nagedacht! Het resultaat is dat kinderen vijf elementen rond opgroeien, makkelijker naar hun 1e element kunnen overgaan en dat ouders als een team gaan werken, hun kinderen groter maken en hun gedrag leren bekijken vanuit de elementenleer. Magie en liefde komen hier samen. 

Kosten zijn € 375,- voor 3 lesdagen inclusief lesmateriaal en lunch. Locatie Schoonoord. Groepsgrootte 8 personen, zo is er ruimte voor de kennisoverdracht. De training zal in het najaar 2022 weer worden gegeven.  
Inloop vanaf 9.45 uur, start 10.00 uur, we eindigen de lesdag om 16.30 uur. 

Meld je aan via de mail en vermeld welke training je wilt volgen.